Övriga tjänster


(En del av tjänsterna ingår i factoring samt inkassoavtalen)

Det är viktigt att välja rätt kunder. En försäljning är aldrig avslutad förrän kunden gjort rätt för sig. Genom en kreditbedömning minskar risken för kreditförluster. 

Hos Datainspektionen kan du få mer information om kreditupplysningslagen

Ibland misslyckas även vi med ärenden. Skulle detta inträffa så ska varken du eller vi ge upp för det. Erfarenheten visar att många gäldenärer återfår betalningsförmågan med tiden och det finns goda möjligheter att få betalt så småningom. Denna tjänst kallas efterbevakning och ingår automatiskt i alla våra avtal. Genom att följa upp gäldenärens ekonomiska situation, brev med förslag på uppgörelse samt direkta kontakter med gäldenären ser vi till att Ni kan få betalt den dagen gäldenärens ekonomiska situation skulle förbättras. Har Ni sedan tidigare avskrivna fordringar kan Ni lämna in även dessa för efterbevakning.

Avtalet är ofta den primära grunden för parternas inbördes rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att detta manifesteras i ett skriftligt dokument. Vi bistår med hjälp kring detta vid behov.

Det kan vara bökigt att hålla koll kring fordringar i samband med konkurser, exempelvis ansökan om konkurs och konkursbevakning (att anmäla fordran i konkurs). Vi hjälper er med detta.

Gamla fordringar betraktas som en tillgångspost i balansräkningen men är i själva verket högst osäkra. För att på ett enkelt och smidigt sätt få bukt med detta kan ni sälja dessa fordringar till oss. Vi köper såväl delar av som hela fordringsstocken, det bestämmer ni och pengarna utbetalas direkt. För att ett köp skall vara aktuellt får fordringar inte vara tvistiga eller preskriberade. Gör era osäkra fodringar till en intäktspost!