Klagomalshantering


Om du upplever att du blivit orättvist behandlad eller att City Finans agerat felaktigt i ditt ärende kan du anmäla detta. Vi försöker återkomma till dig inom 1 arbetsdag. Du är välkommen att maila in till nedanstående mail alternativt via post.

klagomal@cityfinans.nu

Om du vill framföra ett klagomål, vänligen tänk på att ange så mycket information som möjligt, detta gör att vi kan hantera ditt klagomål snabbare och mer effektivt.

Vänligen inkludera följande information:

Namn, adress och telefonnummer.

Fakturanummer samt kundnummer.

Beskriv vad som hänt samt relevanta datum.

Organisationsnummer ifall det rör som ett företag.