Fakturafrågor

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna som rör factoring, försäljning av fakturor och vårt arbetssätt. Givetvis är du också varmt välkommen att höra av dig till oss med de frågor som du inte får svar på här.


Vanliga frågor kring factoring och att sälja fakturor:

Genom att sälja fakturan till oss får du betalt inom 24 timmar, motverkar kreditrisker och minskar administrationen samtidigt som du bibehåller en god relation till din kund.

Vi brukar behandla och utbetala samtliga fakturor redan samma dag. Vid hög belastning måste vi dock få fakturorna på förmiddagen för att kunna säkerställa att de hinner med dagens behandling.

City Finans granskar varje kund individuellt och prissättning sker därefter. Prissättningen baseras bland annat på kreditratingen ditt bolag innehar, fakturavolymen samt vilka fakturamottagarna är.

Det finns ingen undre eller övre beloppsgräns, vi accepterar små som stora fakturor. Man ska tänka på att fakturor som man önskar finansiera inte är förfallna fodringar, och att man inte skickar fakturan själv. City Finans skickar alltid ut fakturan via brev eller mail.

En stor fördel med City Finans fakturaköp är att vi är anpassningsbara. Vanligast är att samtliga fakturor skickas och administreras av oss på City Finans. En annan modell är att man som företagare väljer ut vilka fakturor eller fakturabetalare som ska finansieras.

Du får en daglig avräkningsnota från oss de dagar vi köper fakturor, vilket även fungerar som ditt bokföringsunderlag.

Vi fakturerar därefter kunderna i enlighet med de villkor du kommit överens om och tar vid behov hand om eventuella påminnelser och annan administration.

Det är din egen originalfaktura som vi använder oss utav. Därmed framgår det tydligt att det är du som är leverantören, din logotype och kontaktinformation. – Vi gör endast ett enkelt tillägg på fakturan där det står att din kund skall betala till oss.

Till skillnad från andra finansbolag som också jobbar med finansiella tjänster och lösningar så jobbar inte City Finans med ett s.k. ”kundbord” med flertalet handläggare, istället kommer en personlig handläggare att lära sig just ”ditt” företag och de rutiner som önskas eller krävs.

City Finans erbjuder dig som kund en s.k. ”online-tjänst”, vilket innebär att du själv kan gå in och titta för att erhålla en överblick och status över skickade fakturor, påminnelser och inkasso.